Program Naukowy

TEMATYKA XVII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ

(Aktualizacja programu - 26.04.2017 roku)

  Informujemy, że istnieje możliwość pobrania aktualnej wersji programu naukowego z pełną tematyką oraz w rozbiciu na godziny i sale. Wersja do pobrania dostępna jest w pliku pdf.

 Pobierz program

SESJA PLENARNA

Praktyka lekarza rodzinnego w reformowanym systemie ochrony zdrowia – panel dyskusyjny, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, związków pracodawców, Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

SESJE WYKŁADOWE

Stan przedcukrzycowy - kogo badać? Czy i kogo leczyć?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Śląskie Centrum Chorób Serca

Przekrwienie miednicy małej - nowe możliwości leczenia
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
Klinika Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium

Rozpoczynanie terapii insuliną w cukrzycy typu 2 - współczesna możliwości terapeutyczne i najnowsze zalecenia kliniczne
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Podstawy prewencji raka jelita grubego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Lekarz rodzinny jest – chcąc nie chcąc - psychoterapeutą
prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zaburzenia psychiczne a schorzenia somatyczne – błędne koło wzajemnych zależności
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski, Zakład Zaburzeń Afektywnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zaburzenia funkcjonalne i ich psychoterapia w praktyce lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Jerzy W. Aleksandrowicz
Katedra Psychoterapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zespół złego wchłaniania a dieta bezglutenowa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Problemy antybiotykoterapii w infekcjach dróg oddechowych
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,  Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe
prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Plama, znamię, brodawka – od wykwitu do rozpoznania
prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
Zakład Psychodermatologii, Międzywydziałowa Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowe trendy w terapii biologicznej
prof. dr hab. n. med. Paweł Hrycaj
Zakład Reumatologii i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Mikroflora jelit w zdrowiu i chorobie
dr hab. n. med. prof. UJ Małgorzata-Zwolińska- Wcisło
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Opieka nad noworodkiem po wypisie z oddziału intensywnej terapii
dr hab. n. med. prof. UJ Przemko Kwinta
Klinika Chorób Dzieci,  Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Inicjacja i intensyfikacja leczenia hipoglikemizującego w cukrzycy typu 2 - miejsce tradycyjnych i nowoczesnych terapii w standardach postępowania
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Klinicznyw Warszawie

Różnorodność metod jakościowych - wyzwanie i szansa na rozwój naukowy w medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym
dr hab. n. zdr. Ludmiła Marcinowicz
Zakład Podstawowej Opieki zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medycznyw Białymstoku

Dyspepsja czynnościowa. Kryteria rzymskie IV – aktualności 2016
dr hab. n. med. prof. UJ Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
dr n. med. Małgorzata Palka
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Przemoc domowa, Niebieska Karta i lekarze rodzinni. Seminarium Komisji Profilaktyki i Promocji Zdrowia KLRwP
dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciek Godycki-Ćwirko
Centrum Medycyny rodzinnej i Społeczności Lokalnych, Oddział Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Tomiak Elżbieta
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze
lek. med. Błaszczyk Honorata
Poradnia Lekarzy Rodzinnych w Łodzi
dr n. med. Barbara Wrzeciono
Poradnia Lekarza Rodzinnego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu

Zapobieganie przemocy domowej. Warsztat Komisji Profilaktyk KLRwP.
dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciek Godycki-Ćwirko
Centrum Medycyny rodzinnej i Społeczności Lokalnych, Oddział Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr n. med. Tomiak Elżbieta
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze
lek. med. Błaszczyk Honorata
Poradnia Lekarzy Rodzinnych w Łodzi
dr n. med. Barbara Wrzeciono
Poradnia Lekarza Rodzinnego Centrum Medycznego HCP w Poznaniu

Znaczenie flory bakteryjnej jelit w opiece nad pacjentem lekarza rodzinnego
dr n. med. Małgorzata Palka
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Niepożądane działania leków często stosowanych w praktyce lekarza rodzinnego
dr n. med. Jarosław Woroń
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Spirometria – praktyczny kurs interpretacji zapisów
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Skuteczne leczenie zakażeń układu moczowego u kobiet jest możliwe
dr n. med. Tomasz Gołąbek
Katedra i Klinika Urologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Choroby wątroby: diagnostyka i leczenie w POZ
dr n. med. Małgorzata Palka
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
lek. med. Marcin Gaweł

Jak zrobić doktorat - 10 praktycznych porad
dr n. med. Karolina Kłoda
Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną jako narzędzie zapobiegania skargom
dr n. med. Grzegorz Juszczyk
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. o zdr. Marcin Mikos
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Prawa lekarza rodzinnego a obowiązki pacjenta
dr n. o zdr. Marcin Mikos
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

Ryzyko roszczeń pacjentów wobec lekarzy rodzinnych
mec. Jolanta Budzowska
Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

Organizacja i zadania podstawowej opieki zdrowotnej w świetle przepisów nowej ustawy
mec. Tomasz Pęcherz
Cybulski Piotrowska Pęcherz radcowie prawni spółka partnerska

Substancje psychoaktywne – „dopalacze”, niedocenione zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków?
lek. med. Jacek R. Łuczak
Radca Głównego Inspektora Sanitarnego w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

Zespoły bólowe kręgosłupa w praktyce lekarza rodzinnego
lek. med. Bartosz Frączek
lek. med. Marcin Kaźmierski
Poradnia Leczenia Bólu Przychodni Bocheńskiej

Promocja zdrowia dla osób starszych
mgr Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
Współpracownik ​Centrum Wyzwań Społecznych​, ​Instytut Studiów Społecznych​, ​Uniwersytet​Warszawski
dr n. med. Anna Staniszewska
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. o zdr. Maciej Rogala
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Bark, Ramię&Kolano - warsztaty diagnostyki, leczenia i iniekcji dostawowych dla lekarza rodzinnego
lek. med. Mikołaj Wiśniewski
specjalista medycyny rodzinnej
mgr Bartłomiej Idziak
fizjoterapeuta – specjalista sportowy

Warsztaty biegowe
lek. med. Mikołaj Wiśniewski
specjalista medycyny rodzinnej
mgr Bartłomiej Idziak
fizjoterapeuta – specjalista sportowy

Idealny kierownik specjalizacji - droga do celu
lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Książeczka zdrowia dziecka
lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Pacjenci z hipercholesterolemią rodzinną - dlaczego rzadko ich identyfikujemy?
dr n. med. Krzysztof Chlebus
I Katedra i Klinika Kardiologii GUM

Porozmawiajmy o przypadkach:
Czy możliwa jest miażdżyca u małego dziecka?

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUM

Zdrowy pacjent z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym?
dr n. med. Krzysztof Chlebus
I Katedra i Klinika Kardiologii GUM

Zawał przed 40 rokiem życia - czy przyczyną był stres?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Jak ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe i ustalić cel leczenia dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną?
prof. dr hab. n. med. Adam Windak
Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Jak skutecznie leczyć pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną?
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Centrum Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski Magdalena Miara-Kosewska
Stowarzyszenie Pacjentów z Hipercholesterolemią Rodzinną

Dyskusja:
Rola lekarza rodzinnego w identyfikacji i leczeniu pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią
Udział w dyskusji biorą:

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dr n. med. Krzysztof Chlebus, prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, prof. dr hab. n. med. Adam Windak.

PATRONAT MEDIALNY