Opłaty

TABELA OPŁAT

Wpłata do
03.03.2017
Wpłata do
31.03.2017
Wpłata do
05.05.2017
Wpłata
na miejscu
Lekarze Członkowie KLRwP* 390,00 zł 480,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Rezydenci** 280,00 zł 320,00 zł 350,00 zł 400,00 zł
Pozostali uczestnicy 490,00 zł 550,00 zł 590,00 zł 690,00 zł
Osoby Towarzyszące 320,00 zł 360,00 zł 360,00 zł 400,00 zł

* dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2017 roku włącznie
** po przesłaniu zaświadczenia wystawionego przez Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

METODY PŁATNOŚCI

 • Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.
 • Opłaty można regulować w formie:
  • przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o., mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  • przekazu pocztowego (jw.),
  • osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Kongresu,
  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę eCard S.A.):

OPŁATA OBEJMUJE

Uczestnicy:

 • udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 25 maja 2017 roku
 • udział we wszystkich sesjach, warsztatach oraz wystawie medycznej
 • pakiet materiałów kongresowych
 • certyfikat uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi
 • wyżywienie w dniu 26 maja 2017 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • wyżywienie w dniu 27 maja2017  roku – lunch i przerwa kawowa
 • udział w wybranych kursach tematycznych
Uwaga!
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Osoby towarzyszące:

 • udział w Uroczystej Sesji Otwarcia w dniu 25 maja 2017 roku
 • wstęp na imprezę towarzyszącą w dniu 26 maja maja 2017 roku
 • wyżywienie w dniu 26 maja 2017 roku – lunch i dwie przerwy kawowe
 • wyżywienie w dniu 27 maja 2017– lunch i przerwa kawowa

OPŁATA NIE OBEJMUJE

Uczestnicy:

 • wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • zakwaterowania
 • uczestnictwa w wycieczkach
 • uczestnictwa w imprezach towarzyszących kongresowi

Osoby towarzyszące:

 • udziału w sesjach, warsztatach
 • pakietu materiałów kongresowych
 • certyfikatu uczestnictwa
 • wstępu na Bal Lekarzy Rodzinnych
 • zakwaterowania
 • uczestnictwa w wycieczkach
PATRONAT MEDIALNY