Abstrakty

Warunki nadsyłania

Doniesienia ustne i plakaty, zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Programowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające poniżej przedstawione kryteria.

  W celu wysłania abstraktu prosimy o zalogowanie się do swojego konta.

Zaloguj się

Wymagania formalne, termin i sposób przesyłania abstraktów

Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 24 marca 2017 roku Abstrakt można zgłosić poprzez zalogowanie do swojego konta utworzonego w procesie rejestracji poprzez formularz on-line. W zakładce "streszczenia" należy wypełnić wszystkie wymagane pola a następnie wysłać zgłoszenie abstraktu. Przed wysłaniem abstrakt można modyfikować.

Pola wymagane do wypełnienia:

Abstrakt można zgłosić do jednej z następujących sesji:

Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo za pomocą karty zgłoszenia a chciałyby zgłosić abstrakt proszone są o kontakt z Biurem Kongresu pod adresem kongres@kongres2017.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 12 422 09 20.

Potwierdzenie rejestracji oraz zakwalifikowanie abstraktu

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację o numerze ewidencyjnym abstraktu. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet programowy, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.

Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajda Państwo po 14 kwietnia 2017 roku na naszej stronie internetowej www.kongres2017.pl

Kontakt w sprawie abstraktów

W przypadku problemów z przesłaniem abstraktu za pomocą formularza, prosimy o kontakt z Biurem Kongresu: e-mail: abstrakty@kongres2017.pl

Regulamin

  Regulamin Medycznych Filipik i Rembrandtów

PATRONAT MEDIALNY